Vatandaşlık Başvurusunun Reddi

vatandaslikbasvurusununreddiÜlkemizde Vatandaşlık almak her geçen gün daha da zor olmaktadır. Vatandaşlık başvurularının büyük bir kısmı red edilmektedir. Bunda en önemli neden her geçen gün artan Türkiye Vatandaşlığı başvurularıdır.

Başvuru için Aranan Şartlar Nelerdir?

Türk Vatandaşlığını almak isteyeb yabancı uyruklular öncelikle 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunununda sayılan şartlara sahip olması gerekmektedir. Aksi halde başvuru dosyası açılmayacak veya dosya açıldıktan sonra inceleme aşamasında red edilecektir. Ancak kimi zaman yabancının mezkur şartları sağlanmasına rağmen vatandaşlık başvurusunun reddedilmektedir. Bu durumda o yabancının dava açma hakkı vardır. Detaylı bilgi için (212) 243 44 70 / 71 arayabilirsiniz.

Başvurum Neden Ret Edilir?

Vatandaşlık vermeye nihai olarak yetkili tek makam İçişleri Bakanlığı’dır. Bakanlığın bu yetkili münhasır kendisine ait olduğu gibi bu hususta takdir hakkı bulunmaktadır. Bakanlığımız eğer bu takdir hakkını olumsuz kullanacak ise bunun gerekçesini göstermek durumunda olup bunun dayanağınıda 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 10. ve 16. maddelerinden almaktadır. Madde metinleri şu şekildedir;

(madde 10) “Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.”

(madde 16) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; a) Aile birliği içinde yaşama, b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

(3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Başvurum Red Edildi Tekrar Başvurabilir miyim?: Başvurusu reddedilen yabancı uyruklu bir takvim yılı sonrasında tekrar başvurda bulanabilir ancak (genellikle) 2. kez vatandaşlık başvurusunda bulunmaları halinde başvuruları tekrar red edilmektedir. Bu yüzden red kararının tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde iptal davasının açılması önem arz etmektedir.

Madde 16 Hakkında: Uygulamada madde 16 (a) ve (b) den verilen red kararlarında yabancılar rencide olmakta ve dava açmaktan çekinmektedir. Çünkü kimi yabancıların evlilik birliği öncesinde Türkiye’den deportu olabilmektedir. Oysaki evlilik birliği içerisinde yaşayan ve evlendikten sonra yasalara riayet etmiş kişilere madde bu maddeden dolayı red verilmemesi gerektiği kanaatindeyiz.

Başvurusu Olumsuz Sonuçlanan Yabancının Hakları Nelerdir?

Red kararının tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde Mahkemede ilgili kararının İptali için dava açması gerekmektedir. Bu süre hak düşürü süredir yani bu süre kaçırılmış ise artık dava açma imkanı bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde dava açan yabancının bu davası da mahkeme tarafından kabul edilmez ise, yabancının son hakkı bir üst mahkemeye (temyize) başvurmadır. Üst mahkeme kararı kesinleşmesinin ardından başka kanun yolu bulunmamaktadır.

📞 Başvurusu red edilen yabancıların İptal Davası işlemlerinde hukuki danışmanlık almak için (212) 243 44 70 / 71 arayabilir veya iletişim formundan randevu alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Anka Patent ve Danışmanlık Ltd.