Vatandaşlık Başvurusu

vatandaslikbasvurusuUzun zamandır beklenen ve Türkiye’ye yatırım yapan veya Türkiye’den ev alan yabancılara Türk Vatandaşlığı verilmesi hakkındaki Yönetmelik bugün (12/01/2017) resmi gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu kanunu düzenleme 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliğinin 20. maddesine yapılan ekleme ile gerçekleştirilmiştir.

Yönetmeliğin 20.ci maddesinin yeni hali ve yabancı yatırımcıya vatandaşlık şartları şunlardır;

1- En az 2.000.000.-USD (iki milyon ABD doları) sabit sermaye yatırımı gerçekleştirildiği Ekonomi Bakanlığı tarafından tespit edilen,

2- En az 1.000.000.-USD (bir milyon ABD doları) tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl  satılmaması şerhi koyulmak şartıyla gayrimenkul (ev) alan yabancı, bu meblağın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tespit edilen,

3- En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu tespit edilen yabancı yatırımcı,

4- En az 3.000.000.-USD (üçmilyon ABD doları) tutarında mevduatı üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancı yatırımcı,

Türk Vatandaşlığı’na istisnai olarak başvurma haklarına sahip olacaktırlar. Başvuru yabancının gayrimenkul aldığı ve yatırım yaptığı veya bankaya paranın yattığı ildeki Nufus ve Vatandaşlık Müdürlüğü olacaktır.

Yetkili Makam: Evrakların hazırlanarak prosedürün tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemenin ardından Bakanlar Kurulu tarafından yabancılara Türk Vatandaşlığı verilebilecektir.

Vatandaşlık Başvurusunda İstenen Evraklar / Belgeler Nelerdir?

Ülkemizde belli bir rakamın üzerinde para yatırması sebebiyle (ekonomiye olan katkıları göz önünde bulundurarak) 5901 sayılı kanunun 12. maddesindeki istisnai başvuru hakkına sahip olacaklardır. Nihai kararı ise Bakanlar Kurulu verecektir. Bu tip başvurularda şimdilik istenen belgeler şu şekilde olup (ayrıca ek belgeler) talep edilebilir;

  1. İsteği belirten form dilekçe.
  2. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
  3. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
  4. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
  5. Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
  6. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
  7. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Tamamlanan dosya karar alınmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlık uygun görmesi halinde son karar için Bakanlar kuruluna dosya iletilir.

Yabancı yatırımcıların vatandaşlık başvurusunda danışmanlık hizmetlerimiz veya çözüm ortaklığı için bizimle irtibata geçebilirsiniz. 212 243 44 70 ve 71 

Diğer Vatandaşlık Başvuruları

Yukarıda izah ettiğimiz haller dışında, (bu kadar yatırım yapmamış olan yabancıların da vatandaşlık başvurusu hakkı vardır) Ancak bu başvuru Genel Başvuru veya TC vatandaşı ile yapılan Evlilik Sebebiyle Başvuru olmak üzere ayrılır. Vatandaşlık ile birlikte yabancı statüsünden çıkan yabancıların ülkemizde yaşamları kolaylaşmakta her seferinde oturma izni almak zorunda kalmamakta veya bir iş kurmak veya işe girmek istemesi halinde çalışa izinleri için başvuru yapmasına gerek olmamaktadır.

Türk Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır? Öncelikle nereye başvurunun yapılacağını söyleyelim. Her yabancı ikametinin olduğu şehrin Valilik makamı bünyesinde bulunan “İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü” başvuruyu yapacaklardır.

Başvuruda İstenen Evraklar Nelerdir? İstenen evraklar yapılan başvurunun çeşitine göre değişmektedir. Aşağıda verdiğimiz linklerden başvuru çeşitlerine ve gerekli evraklara ulaşabilirsiniz.

Ne Kadar Zaman Alır? Başvuru yapıldıktan sonra öncelikle emniyet incelemesi yapılacak sonra mülakata çağrılacaksınız en sonunda da İçişleri Bakanlığı toplanan belge ve bilgiler üzerinden karar verecektir ki bu yaklaşık 10 – 24 ay arasında bir zamana denk gelecektir.

TC Vatandaşlığını Almak Zor Mudur? Kolay değildir desek daha doğru olur. Yabancının Türkiye’de daha önceden suç kaydının olmaması gerekmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının takdirindeki bir konu olan Vatandaşlık verme işleminde red edilmesi söz konusu olursa; idare mahkemesinde tekrar hak arayabilirsiniz. Tüm bunlar ülkemizin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde hüküm altına alınmıştır. Detaylı bilgi için aşağıdaki yazılardan edinebilirsiniz.

Evlilik Sebebiyle Vatandaşlık Başvurusu,

İkamet Sebebiyle Vatandaşlık Başvurusu,

Vatandaşlık Başvurusunun Reddi halinde neler yapabilirsiniz?

Saygılarımızla,

Anka Patent ve Danışmanlık Ltd.