Şirket Ortağı Çalışma İzni

sirket-kuran-yabancilar_miniTürkiye’de şirket kuran veya şirkete ortak olan yabancılara çalışma izni nasıl alınır? Şirketlerin yabancı ortaklarına izin alınmasına gerek var mıdır? Nasıl bir prosedür izlenmelidir?

Öncelikle şunu belirtelim ki; yabancı şirket ortağı, o şirkette imza yetkili değilse, şirkette devamlı bulunmuyor yani sadece sermaye katkısında bulunmış ise çalışma izni almasına gerek yoktur. Söz konusu şirketin Limited veya Anonim Şirket olması arasında bir fark yoktur. En az sermayenin 100.000.-TL olması her ikisi için de şarttır.

Ülkemiz yabancı yatırımcılara verilecek olan çalışma izinlerinde politika olarak belli bir hacmin üzerinde şirket ortaklarına izin vermeyi amaçlamış ve böylece “çalışma izni için şirket kurma” çabasının önüne geçmiştir. Nitekim kurulan şirkette en az 5 Türk Vatandaşının sigortalı olarak çalışma şartı da bulunmaktadır. ÇSGB’nin bu şartlarına Değerlendirme Kriterleri ⏎ denilmektedir. Bu calisma izin şartlarının karşılanmaması halinde izin verilmez.

İzin alınmaksızın çalışan yabancının şirketine idari para cezası verilir ayrıca o yabancının oturma izninin iptal edilmesi ihtimali de vardır. Yabancı ortak ve izinlerin alınmasında istenen belgeler aşağıda yazılmış olup, Bakanlık bazı hallerde ek bilgi ve belgeler talep edebilmektedir.

Şirketten Hangi Belgeler İstenir?

1. Faaliyet Belgesi Aslı,
2. Şirketin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren onaylı Ticaret Sicil Gazetesi,
3. Son yıla ait Vergi Dairesinden veya YMM onaylı bilanço ve kar-zarar tablosu,
4. SGK’lı personel listesi (işyeri personel dökümü),
5. Belirli Süreli İş Sözleşmesi,
6. Vekaletname,
7. Vergi Dairesinden Vergi Borcu Yoktur yazısı,

Yabancı Ortaktan İstenen Evraklar:

1. Pasaport’unun renkli fotokopisi,
2. Bir adet vesikalık fotoğraf,
3. Çalışma izni kartının fotokopisi,

📞 Yabancıların Türkiye’de çalışma izinleri hakkında danışmanlık ücret teklifi olmak için (212) 243 44 70 / 71 arayabilir veya iletişim formundan sorularınızı iletebilirisiniz.

Saygılarımızla,
Anka Patent ve Danışmanlık Ltd.