İkamet Tezkeresi Nedir?

ikamet izni, oturma izni, ikamet tezkeresiİkamet Tezkeresi nedir? Turistik ikamet tezkeresi şartları nelerdir? Yabancıların oturma tezkeresi için randevu alınması gerekli midir? Öncelikle belirtmek isteriz ki; Türkiye’deki yabancı uyruklu kişilerin oturma izinleri anlamına gelen ikamet tezkeresi ülke genelinde kurulmuş ve hizmet veren Göç İdaresi tarafından verilmektedir.

Turistik Tezkere almak için Göç İdaresinden randevu alınmalı ve gerekli olan evraklar hazırlanmalıdır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde yukarıda örnek resmi verilen oturma izin kartı yabancının beyan ettiği adresine gönderilmektedir. Ülkemizdeki yabancıların hukuki statülerine göre başvuracakları izin çeşitleri birbirinden farklıdır. Genel olarak en çok kullanılan ikamet izinleri;

1) Turistik ikamet izni,
2) Yabancı öğrenciler için ikamet izni,
3) Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların ikamet izni.

Başvuru Nereye ve Ne Zaman Yapılmalıdır? Öncelikle başvuru her ilde kurulmuş olan Göç İdaresi Müdürlüklerine yapılmalıdır. Başvuru için süre yabancının Türkiye giriş yaptığı tarihten itibaren başlamaktadır. Bu süre yabancının vatandaşı olduğu ülkelere göre 30 gün ile 90 gün arasındadır. Yabancı bu süre zarfından en azından başvuruyu yapmış olması gerekmektedir. Randevu tarihi ilerki bir tarih olmasında herhangi sakınca yoktur. Yabancıların oturma izinleri ve randevu evrakları için  oturma izni nasıl alınır ⏎ okuyabilirsiniz.

Süreyi Kaçırmış Yabancıların yapabilecekleri bir şey bulunmamaktadır çünkü “ikamet ihlali” durumundadırlar. Bu yabancılar süre geçirmeden çıkış yapmalı ve çıkarken hudut kapısında para cezasını ödemelidirler.

Tezkere ve Yabancı TC No: Yabancılara Mahsus 99 ile başlayan geçici T.C numarası bu kartta bulunmaktadır. Yeri gelmişken ayrıca yabancıların ikametini düzenleyen kanun maddelerinden birisini de aşağıda dikkatlerinize sunuyoruz;

İkamet Tezkeresinin Red Olunacağı Haller

A) Sırf iş tutmak için gelecek sanat ve meslek erbabı olup da tutacağı iş, kanunlar gereğince Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan;
B) Türk kanun veya örf ve adetleriyle yahut siyasi icabatla telif edilemiyecek durumda olan veya faaliyette bulunan;
C) Türkiye’de kalmak istediği müddet zarfında yaşamak için maddi imkanları meşru bir şekilde temin edemiyeceği sabit olan;
D) Türkiye’ye girmesi memnu olup da her nasılsa girmiş bulunan;
E) Türkiye’de oturduğu müddetçe huzur ve asayişi ihlal eden;
Yabancılara ikamet tezkeresi verilmez.

Saygılarımızla,
Anka Patent ve Danışmanlık Ltd.