İkamet Sebebiyle Vatandaslik Başvurusu

ikamet-sebebiyleÜlkemizde uzun yıllardır ikamet etmekte olan yabancılardan beş (5) yılı doldurmuş olanlar aşağıdaki şartları taşımaları halinde vatandaşlık başvurusunda bulunma hakları bulunmaktadır. “Genel Başvuru Yolu” olarak da anılan ikamete dayalı vatandaşlık başvurusunda en önemli şart; yabancının geriye dönük beş (5) sene içerisinde altı (6) aydan daha fazla bir süre Türkiye dışında bulunmamış olması şartıdır. Aksi halde “ikamette kesinti” olduğu anlamına gelmekte başvuru işleme koyulmamaktadır.

Vatandaşlık Başvurusu İçin Ön-Şart Nedir?
Genel Başvurularda en önemli şart; “ikamette kesinti olmaması” şartıdır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere yabancının Türkiye dışında geçirdiği zaman altı (6) ayı aşması halinde başvurusu reddedilecektir. Bu sürenin hesaplatılması İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nin (Aksaray) yanındaki hizmet binasına verilen dilekçe ile olur. Bu dilekçe neticesinde “İkamet Hesaplaması” detaylı olarak yapılmakta ve şartı taşıyıp taşımadığı net olarak ortaya çıkmaktadır. Dilekçenizin üzerine yapılacak hesaplama ile verilecek olan hesap cetvelinin çıkması iki (2) haftayı bulabilmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır ?

 • Vatandaşlık başvurusunda dosyanızı açtırabilmeniz için öncelikle aşağıdaki istenen belgeleri eksiksiz tedarik etmeniz gerekmektedir.
 • İstenen belgelerden birisi olan Başvuru Formlarına web-sitemizden indirebilirsiniz.
 • Yabancıdan istenen evrakların büyük bir kısmı yabancının T.C’deki kendi konsolosluklarından temin edilebilmektedir. Bu evrakları kendi konsolosluklarından temin edemezler ise ülkelerinizdeki Nüfus Müdürlüklerinden Apostilli olarak edinmeleri gerekmektedir.
 • Evrakların Apostilli olarak hazırlanmasının ardından ayrıca Noterden tasdikli olarak tercüme ettirilmesi gerekmektedir.
 • Tüm evraklarınız hazırlandıktan sonra “Başvuru Evrakları” öncelikle kontrol edilecek ve eksik evrak yoksa dosyanız açılacaktır.

Önemli Hatırlatmalar:

 • Başvuruda bulunacak Yabancının tüm evraklarındaki AD SOYAD ve DİĞER bilgiler birbirinin AYNI olması gerekmektedir. Örneğin; bir belgede ismi Natalya diğer belgede Natalia yazması halinde BAŞVURUSU İŞLEME ALINMAYACAKTIR.
 • Sanıldığının aksine vatandaşlık başvurusu öyle hemen tamamlanan bir süreç değildir. Evlilik sebebi gibi en güçlü vatandaşlık başvurusunun dahi neticelenmesi 12 ay ile 24 ay arasında bir zamanı alabilmektedir.
 • İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün gerekli evraklar listesindeki belgelerden bir kısmı tam açıklanmadığı için karışıklığa sebep olabilmektedir.

Müracaatta Gerekli Olan Belgeler;

 • Öncelikle bu başvuru 5901 sayılı Kanun’un 10. ve 11. maddelerine göre yapılmaktadır,
 • Yabancının Türkiye’de en az beş (5) yıldır yasal yollardan ikamet ediyor olması gerekmektedir. (kaçak olan bulunanlar bu haktan yararlanamazlar),
 • Sözkonusu 5 yıl içerisinde yabancının Türkiye dışında geçirdiği süre altı (6) aydan fazla olmamalıdır,
 • Yabancının Öğrencilik yılları bu süreye KATILMAZ,
 • Başvuru Formu VAT-3 (sitemizden indirebilirsiniz),
 • Pasaport ve tercümesinin Noter tasdikli sureti,
 • Medeni Hal Belgesi (evli mi, bekar mı, dul mu?) ilgili makamlardan alınan APOSTİLLİ ve NOTERDEN tercümeli,
 • Evli ise, eş ve çocuklarının aile bağını gösterir Nüfus Kayıt Örneği,
 • Genel Sağlık Durumunu gösterir Devlet Hastanesinden alınan SAĞLIK RAPORU,
 • Türkiye’de kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin (örn. çocuklarının) geçimini temin edebildiğini ispatlayan gelir belgeleri (çalışma izni, maaşı, kira geliri vb),
 • Varsa Türk vatandaşı olan akrabalarının Nüfus Kayıt Örneği,
 • Başvuru tarihinden itibaren en az (3) aylık ileri doğru ikamet tezkeresi,

Önemli Bilgilendirme: Resmi Gazete’de 12 Ocak 2017 de yayımlanan Türk Vatandaşlık Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik uyarınca Türkiye’de emlak alan yabancıların bu emlak değerinin 1 milyon ABD doları değerinde olması halinde ve 3 yıl süreyle satılamaz şerhinin olması koşullarıyla vatandaşlık başvurusunda bulunabileceklerdir. Emlak Alan Yabancılar ve Vatandaşlık ⬅️ konulu yazımızdan daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Anka Patent ve Danışmanlık Ltd.