Ev Hizmetlisi Çalışma İzni

yabancı hizmetçi, çalışma izni, ev hizmetlisi,Ülkemizde anne ve babanın her ikisininde çalışıyor olması sebebiyle evde çalıştırılmak istenen “yabancı ev hizmetlileri” (çocuk bakıcıları, hasta balıcıları) için çalışma izni alınması yasal bir zorunluluktur. Kaçak olarak yabancı hasta bakıcı veya dadı çalıştıran kişilere yani işverenlere 6.000.-TL‘sı para cezası kesilmekte ve yabancı sınırdışı edilmektedir. Yabancıların çalıştırma izinleri kanuni bir zorunluluk olmakla birlikte ayrıca devletin sigorta kaybına uğramaması için ÇSGB tarafından denetimler sıklaştırılmıştır.

Yabancı Uyruklu Ev Hizmetlisi’ne çalışma izni alabilmek için Çalışma Bakanlığı’na yapılacak başvuru için iki yöntem vardır. Bu yazımızda hem bu yöntemleri hem de gerekli olan belgeleri dikkatlerinize sunuyoruz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Yabancı yurt dışında ise, vatandaşı olduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türk Konsolosluğu’na “iş sözleşmesi” ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Yabancının temsilciliğimize başvuru tarihini takip eden on (10) işgünü içerisinde Türkiye’deki işverenin, Çalışma Bakanlığı’na başvuru yapması ve Yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri yine aynı on işgünü içerisinde Bakanlığa ulaştırması zorunludur.

Yabancı uyruklu bakıcınız Türkiye’de ise ve en az altı ay süreli oturma izin belgesi varsa yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirsiniz. Bakanlık tarafından uygun bulunarak çalışma izin belgesi (çalışma kartı) düzenlenen yabancıların ayrıca Oturma izinlerini uzatmalarına gerek yoktur çünkü çalışma izni süresi boyunca ikamet süresi yani oturma izni otomatik olarak uzamış olacaktır.

Çalışma İzni İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Ülkemizde çalışma izni vermeye yetkili olan makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı”dır. Başkanlık nezdindeki başvurularda işverenin e-imzası veya vekilinin elektronik imzası ile işlemler öncelikle on-line gerçekleştirilmekte, akabinde belgeler hard-copy olarak teslim edilmektedir. Bu başvurularda gerekli olan belgeleri “İşveren Belgeleri” ve “Yabancının Belgeleri” olarak aşağıda dikkatlerinize sunuyoruz.

İşverenden Talep Edilen Evraklar:

 • İşveren İkametgah belgesi,
 • Çocuk bakıcı olarak izin alınacak ise çocuğun Nufus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi ⏎,
 • İşlemleri takip edebilmek için Vekaletname,
 • İşveren’in maddi durumunu ispatlar belgeler. (en azından asgari ücret ödeyebileceğine ilişkin belge fotokopisi),
 • Yabancı Personel Başvuru Formu,
 • İşveren Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Hasta ve Yaşlılar için (aynı adreste ikamet edildiğine dair belge ve hastalık raporları),

Yabancıdan İstenilen Belgeler;

 • Pasaport Fotokopisi (resimli sayfa ve giriş damgasının olduğu sayfa),
 • 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Yurtiçinden yapılacak başvurular için, en az altı ay süreli oturum izni,

2017 yılı Çalışma İzni Harçları Ne Kadar?

Yurtiçinden yapılan başvurularda (uzatma işlemlerinde de aynı şekilde olmak üzere) Bakanlık tarafından olumlu bulunması halinde 2 harç ayrı ayrı tahsil edilmektedir. Bunlar çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelidir. Her yıl için 537,50.-TL çalışma izni harçı alınır. Ayrıca 63.-TL kağıt bedelinin de yatırılması gerekmektedir. 6735 sayılı Kanun ile birlikte çalışma izni alan yabancılardan ayrıca ikamet izin harcı alınmamaktadır. Yurt dışından yapılan calisma izin başvurularında ise her iki harcı da o ülkedeki Türkiye temsilcilikleri tahsil etmektedir.

Çalışma İzni İptali: Ülkemizde yabancı uyruklu çalıştıran kişiler, başta SGK yükümlülüğü olmak üzere bir takım maddi sorumlulukları da üstlenmiş olmaktadır. Bu kişilerin yabancı ile artık çalışmak istememesi halinde izinlerin iptali gündeme gelmektedir.

📞 Yabancıların Türkiye’de çalışma izinleri hakkında danışmanlık ücret teklifi olmak için (212) 243 44 70 / 71 arayabilir veya iletişim formundan sorularınızı iletebilirisiniz.

Saygılarımızla,
Anka Patent ve Danışmanlık Ltd.