Şirket Ortağı Çalışma İzni

Şirket Ortağı Çalışma İzni

Türkiye’de şirket kuran veya şirkete ortak olan yabancılara çalışma izni nasıl alınır? Şirketlerin yabancı ortaklarına izin alınmasına gerek var mıdır? Nasıl bir prosedür izlenmelidir? Öncelikle

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme Kriterleri

Türkiye’de çalışacak olan yabancı uyruklu personellerin ve onların işverenlerinin karşılaması gereken ve halk arasında çalışma izin şartları olarak bilinen ÇSGB tarafından 02/08/2010 tarihinden itibaren uygulanmakta

Work Permit for Company Shareholders

Work Permit for Company Shareholders

As per the provisions of Turkish Commercial Code and the Code of Foreign Direct Investment of Turkey, the principle “Equal Treatment” is accepted. This means