Çalışma İzin Süresini Uzatmak

calisma-izni-uzatmaTürkiye’de çalışmakta olan yabancıların çalışma izinlerini uzatmak, yenilme işlemi nasıl yapılır? Çalışma izinlerinin süresinin uzatılması için gerekli olan belgeler, evraklar nelerdir?

Öncelikle belirtmek isteriz ki, izin alarak çalışmakta olan yabancının işyeri değişikliği izin uzatımı olmayıp yeni başvuru anlamına gelmektedir. Yani işveren değişince çalışma izninin yeniden alınması gerekmektedir. Aktarma işlemi mümkün değildir. Peki, çalışma izni süre uzatımı ne zaman yapılmalıdır ve nelere dikkat edilmelidir;

Yabancılar bu süre bitmeden 60 gün öncesinde veya en geç iznin son günü içerisinde Bakanlık’a başvurarak calisma izin sürelerini uzatmaları gerekmektedir. Süresinde yapılmayan çalışma izinleri otomatik olarak sona erdiği için “Yeni Başvuru” yapılmadan yabancı çalışamaz.

Uzatma işlemleri için gerekli olan belgeler yabancının çalıştığı işine göre değişmektedir. Bu sebeple aşağıda Şirket Personelinin izin süresinin uzatılması ile Ev Hizmetlisinin (yabancı hasta bakıcı, yabancı dadı) çalışma izni süresinin uzatılması ayrı ayrı yazılmıştır.

Ev Hizmetlisi Calisma İzin Süresinin Uzatılması

Öncelikle en önemli konu olan çalışanın SGK primlerinin tam olarak ödenemiş olması zorunluluğunu hatırlatmak isteriz. Aksi halde çalışma izni yenileme başvurusu red edilebileceği gibi SGK’dan ceza kesilmesi de muhtemeldir.

İşverenden İstenen Belgeler:
1. Son 3 aya ait SGK dökümü,
2. İkamet Kağıdı,
3. Nüfus Cüzdan Faotokopisi,
4. Belirli Süreli İş Sözleşmesi,
5. Vekaletname,
6. Çocuk veya Hastaya ilişkin belgeler,

Ev Hizmetlisi Yabancının Belgeleri:
1. Bir adet vesikalık resim,
2. Çalışma İzin Kartının Fotokopisi,
3. Pasaport Renkli Fotokopisi.

Şirket Personeli Calisma İzin Süresinin Uzatılması

Yabancı Uyruklu Personelin SGK primlerinin tam olarak ödenemiş olmalı ve her yabancı için 5 TC vatandaşı istihdamının devam ediyor olması gerekmektedir. Aksi halde çalışma izni uzatmak mümkün olmayacaktır.

İşverenden Kurumun Belgeleri:
1. Şirketin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren onaylı Ticaret Sicil Gazetesi,
2. Faaliyet Belgesi Aslı,
3. Vekaletname,
4. Son yıla ait Vergi Dairesinden veya YMM onaylı bilanço ve kar-zarar tablosu,
5. Vergi Dairesinden Vergi Borcu Yoktur yazısı,
6. SGK’lı personel listesi (işyeri personel dökümü),
7. Belirli Süreli İş Sözleşmesi,

Yabancı Şirket Personelinden İstenen Belgeler:
1. Bir adet vesikalık fotoğraf,
2. Çalışma izni kartının fotokopisi,
3. Pasaport’unun renkli fotokopisi,
4. Diploma tercümesinin fotokopisi,

📞 Yabancıların Türkiye’de çalışma izinleri hakkında danışmanlık ücret teklifi olmak için (212) 243 44 70 / 71 arayabilir veya iletişim formundan sorularınızı iletebilirisiniz.

Saygılarımızla,
Anka Patent ve Danışmanlık Ltd.